www.Sømarken.dk

Contact

www.Sømarken.dk

Contact

Bestyrelse 2021/2022

Formand: Charlotte Axel, Poserevænget 28,cpaxel@gmail.com, valg: lige år

Næstformand: Palle Skaarup, Poserevænget 11, pas@ski.dk valg: lige år

Kasserer: Leif Bech, Poserekrogen 11, leif.bech@privat.tele.dk valg: ul år

Bestm/Sekr: Marianne Koch, Poserevænget 10, enelokken@mail.tele.dk

Bestm: Mads Kristoffersen, Poserekrogen 31, mjk.mads@gmail.com

Supp: Henrik Kofoed Poserekrogen 17, HenrikKofoed1@gmail.com