www.Sømarken.dk

Contact

www.Sømarken.dk

Contact

Bestyrelse 2024/2025

Formand: Charlotte Axel, Poserevænget 28 cpaxel@gmail.com, valg: lige år

Næstformand: Palle Skaarup, Poserevænget 11, pas@ski.dk valg: lige år

Kasserer: Birgit Haller Poserekrogen 21, Birgit.Haller@hotmail.com valg: ulige år

Bestm/Sekr: Marianne Koch, Poserevænget 10, enelokken@mail.tele.dk valg ulige år

Bestm: Mads Kristoffersen, Poserekrogen 31, mjk.mads@gmail.com valg ulige år

Supp: Henrik Kofoed Poserekrogen 17, HenrikKofoed1@gmail.com valg hvert år