www.Sømarken.dk

Contact

www.Sømarken.dk

Contact

Poseregårdens grundejerforening Princip for beskær af beplantning mod Poserevænget og Poserekrogen Ovenstående skitse viser ”normtal” til friholdelse af kørebanen. Det er den enkelte grundejers opgave at beskære beplantningen langs vejene. I henhold til lokalplan 3 er vejudlægget følgende: - Poserevænget 10 meter - Poserekrogen 8 meter Dette giver følgende frirum ved rabat 1,5 m + 1,5 m Poserevænget frirum 7 m x 4,2 m i højden Poserekrogen frirum 5 m x 4,2 m i højden.